สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ อาคาร คสล. 2 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 26-11-2563 131 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ อาคาร คสล. 2 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)